Üç Aylar 2018

Mübarek Gün ve Geceler 1 Yorum Yapılmış »

kaktüs

Üç Aylar, birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayın, Miraç ve Beratle devam eden, bir aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramı ile de maddi ve manevi alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır.

Peygamber Efendimiz sav. şöyle buyurmuşlardır:

“Ey Allah’ım! Recep ve Şabanı bize mübarek kıl ve bizi Ramazana kavuştur.”

Rabbim bu mübarek ayları hakkı ile geçiren kullarından eylesin ve zamanımızı bereketli kılsın, dua ve ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Gönül ve bedenlerimize ibadet aşkı, evlerimize huzur ihsan etsin.

Ey ol deyince olduran Hayy ve Kayyum olan Mevlam! Bizleri Regâible Sara rağbet eden, Miraç ile yücelten, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenetti hak ederek gerçek bayrama eren kullarından eyle!

Üç Aylar 2017 Başlıyor!

Mübarek Gün ve Geceler 3 Yorum Yapılmış »

bahar'16

Günler su gibi akıp geçerken bir üç aylar mevsimine daha eriştik hamd olsun. Nasip olursa yarın Recep ayının ilk günü. Perşembe de Regaip gecesi, cuma günü de Recep ayının ilk günü. Bu mübarek günlerini oruçlu geçirmek isteyen arkadaşlar unutmasın, bu gece sahur var. İsterseniz ilk üç güne oruçla başlayabiliriz.

Üç aylara kavuşturan Rabbimize hamd olsun, manevi atmosferi dolu dolu yaşamayı nasip etsin Rabbim, bahar ve üç aylarla birlikte ruhlarımız da uyansın inşallah.

Recep ayının ilk gününü ve ilk perşembe gecesi olan Regaip kandilini oruçla karşılamak, ayrıca bu ayların 13-14-15. günleri de oruçla geçirmek çok efdaldir. Yine bu ay ibadetlerimize daha fazla özen gösterip, ilaveler yapmamız gerektiği gibi hassaten her gün bir tespih İhlas suresi okumak da tavsiye edilmiştir.

Efendimiz (sav) ‘in Recep Ayı için tavsiye ettiği tespih:

İlk 10 Gününde 100 kere Sübhanallahil Hayyil Kayyum

İkinci 10 Gününde 100 kere Sübhanallahil Ehadissamed

Üçüncü 10 gününde 100 kere Sübhanallahirrauf

Şaban Ayı

Mübarek Gün ve Geceler 5 Yorum Yapılmış »

gül

Bugün Rabbim  mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ilk günü. Her zamankinden daha fazla duaya ihtiyaç hasıl olan şu günlerde, içinde bulunduğumuz mübarek zaman dilimini daha iyi geçirmeli, daha çok ibadet ve dua etmeliyiz.

Rabbim dirlik düzenimizi bozmasın, daha güzel, ferah günler göstersin ülkemize ve tüm müslüman alemine inşallah.

Bu ay ayrıca tespih çekmek isterseniz günde 100 defa:

İlk 10 gün: Subhânallâhi’l-Latîf.
İkinci 10 gün: Subhânallâhi’r-Rezzâk
Üçüncü 10 gün: Subhânallâhi’l-Azîz

devamını oku »

Aylardan Zilhicce…

Mübarek Gün ve Geceler 11 Yorum Yapılmış »

...

Affı ve bereketi bol olan güzel aylardan birine daha girdik bugün; Zilhicce ayı, başka bir değişle Kurban ayı.. Bu ayın özellikle ilk on günü ki onuncu günü kurban bayramının ilk gününe tekabül eder, çok bereketli günlerdir. Bu sebeple mümkün olduğunca ihya etmeye çalışmamız gerekli. Hiç birşey yapamıyorsak bile otururken, yürürken, iş yaparken vs tesbih çekebiliriz içimizden..

Rabbim bu ayı hakkıyla geçiren kulları arasında kılsın cümlemizi ve ayımız bereketli olsun.. Yüce Rabbimiz herkese kurban kesecek güç ve rızık versin inşallah..

devamını oku »

Bir Mübarek Gece..

Mübarek Gün ve Geceler 6 Yorum Yapılmış »

eyüp 048

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurur:

Biz o (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Rûh o gece Rab’lerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece, tâ fecrin doğuşuna kadar tam bir esenlik ve selâmettir.” (Kadîr, 1-5)

* * *

 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-  bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyururlar:

“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevâbını yalnız Allah’tan bekleyerek ibadet ve tâatle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Savm, 6; Müslim, Müsâfirîn, 173-176)

Hadis-i şeriflerde, Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın son on gününde, son on günündeki tek gecelerde, yirmi dördüncü gecesinde, yirmi yedinci gecesinde, son yedi gecesinde olduğu haber verilmiştir.

♥   ♥   ♥   ♥   ♥

Hz. Âişe -radıyallahü anha- der ki: Peygamber Efendimiz’e:

“–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin ne zaman olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sordum. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle cevap verdi:

“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin; beni affeyle!» diye dua et!” (Tirmizî, Deavât, 84/3513; İbn-i Mâce, Dua, 5)

Rabbim affedilmiş olarak bayram sabahına eriştirsin cümlemizi. Gecemiz mübarek olsun inşallah..

Berat Kandili

Din Nasihattir & Cuma Yazıları, Mübarek Gün ve Geceler 11 Yorum Yapılmış »

çeşme

 

 

Şaban ayının 15.gününün gecesi  yani 1 Haziran Pazartesi  Berat Kandilini idrak edeceğiz nasip olursa. Pazartesi ve salı günü oruca niyet edelim inşallah.. Ayrıca Hicri  ayların 13-14-15.günlerine “eyyam-ı biz” denilir ve Peygamber Efendimiz bu üç günü oruçla geçirmeyi sık sık tavsiye etmiştir. Gücü yeten, imkanı olan pazar-pazartesi-salı oruç tutarak bu güzel sünneti yerine getirebilir.

Peygamberimiz buyurdu ki: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.” (İbn Mâce)


‘Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb’i yüce Allah’a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah’a arz edilmesini isterim.’

Müslümanların, Yüce Allah’ın bağışlamasıyla günahlardan kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir.

devamını oku »

Miraç Kandili

Mübarek Gün ve Geceler 9 Yorum Yapılmış »

kadriye hatun cami (4)

Nasip olursa 15 Mayıs Cuma gecesi Miraç gecesini idrak edeceğiz. Geceyi oruçla karşılamak, ertesi günü de oruçla geçirmek, (yani cuma ve cumartesi günü oruç tutmak)  bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılmak tavsiye edilir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur.

Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur’ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur’ân’da şöyle anlatılır:“Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir.” (İsra Suresi, 1)

Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır. Bu safha da Necm Sûresinde şöyle’ anlatılır:

“O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. O’nun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi O’nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâda gördü. Ki, onun yanında Me’vâ Cenneti vardır. O zaman Sidre’yi Allah’ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü.”(Necm Suresi, 7-18.)

devamını oku »

Cuma’nın Hayrı, Regâib’in Bereketi..

Mübarek Gün ve Geceler 3 Yorum Yapılmış »

papatya (3)

Receb ayının ilk cuma gecesine Regâib gecesi denir. Biz mü’minler için cuma geceleri kıymetlidir; bir de Regâiple bir araya gelince gecemiz Allah’ın izniyle nurun âlâ nur olur. Kelime olarak ragibe/den gelen regâibe baktığımız zaman anladığımız da bu gecenin “çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük” olduğunu görüyoruz.

Madden ve manen iyi değerlendirilmesi gereken bu geceyi önderimiz Peygamberimiz Efendimiz sav.’in de Rabbimize şükür, hamd, tövbe ve namazla geçirdiğini bu zamana kadar aktarılanlardan görüyoruz. Sevgili Peygamberimiz s.a.v Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında “daha çok” dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi.

Şu fani dünyada dünyevi ve uhrevi bütün konularda örnek alacağımız sadece ve sadece tek bir isim var Peygamberimiz.. O’nu anma mevsimi ile mübarek üç ayların kesiştiği bu kutlu dönemde hiç bir şey yapamıyorsak bile dilimizden salavatları düşürmeyelim ve O’nu  anlamak ve yaşamak adına daha çok okuyalım inşallah.

İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regâibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır. Rağbetimiz başkaca hiç bir şeye değil, sadece O’na olsun ki, her gecemiz Regaip olsun.

Gecemiz hayır, bereket, rahmet ve nur dolsun.. Dualarınızda olmak temennilerimle..

 

Rabbimiz! Hesap gününde bizi, anne-babalarımızı ve bütün mü’minleri bağışla, şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisi ve affedicisin.
Rabbim, Senden hidayet, takva, iffet ve güzel ahlak, selim bir kalp, emanet ve takdire rıza vermeni istiyoruz.
Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizleri cehennem azabından muhafaza eyle.

Üç Aylar Başlıyor..

Mübarek Gün ve Geceler 3 Yorum Yapılmış »

papatya

Rabbim nasip ederse 20 Nisan Pazartesi günü mübarek üç ayların içine giriyoruz;  yani Recep Ayı’nın ilk günü. 23 Nisan Perşembe gecesi ise Regaip Kandili. Üç Aylar; birbiri ardına açılan rahmet ve mağfiret kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barındıran, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat’le devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş ve bağışlanma aylarıdır. Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah’ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır.” “Ey Allah’ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.”

devamını oku »

Muharrem Ayı/Hicri Yılbaşı 1436

Mübarek Gün ve Geceler 8 Yorum Yapılmış »

yeni yıl! 1433 :)

Allah kısmet ederse yarın Muharrem ayının  biri, yani hicri yılbaşımız. Bu gece yani Zilhicce’nin son gecesi ve yarın çok önemli günlerden. Mümkünse ibadetle geçirmeye çalışmalıyız. Hiç birşey yapamıyorsak bile oturduğumuz yerde estağfirullah çekebiliriz..

devamını oku »

Arefe ve Bayram Günleri

Dualar, Mübarek Gün ve Geceler 10 Yorum Yapılmış »
Bayram'a az kala...

 

Bayram günlerine dikkat etmek gerekir. Bayram oruçtan kurtulma değil, bir Ramazan’ı hatta üçayları Allah’a kulluğa has kılabilme gayretinin sonunda yine Mevlamızın Iutfettiği sevinç günleridir. Ebû Ümame (r.a.)’in anlattığına göre Rasûlüllah (s.a.s.) buyurdular ki:

“Kim her iki bayramın da gecesini, Allah’tan sevap umarak ibadetle geçirirse, kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.” (İbn-i Mace, 563, 1782)

devamını oku »

Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..

Mübarek Gün ve Geceler 5 Yorum Yapılmış »

kandil..

Selamun Aleyküm..

Hepimizin malumu olduğu üzere aslında Kadir gecesinin günü kesin olarak belli değildir. Lakin hadisi şeriflerden öğrendiğimiz kadarıyla Ramazan-ı Şerif’in son on gününün tek rakamlı gecelerinde aramamız gerekiyor. Son on günün kıymeti tek de çifte de olsa çok büyük. Peygamberimiz Efendimiz (sav) son on gün, itikada girer ve bunu tavsiye ederdi.
Ferdi olarak son gününün gecelerinde Kadir gecesini aramayı alışkanlık haline getirmemiz gerekir. Bunun yanısıra alışılagelmiş bir şekilde 27.geceyi İslam alemi olarak Kadir Gecesi niyeti ile geçiriyoruz.

Bu gece Peygamberimiz Efendimizin Hz.Aişe’ye öğrettiği, tüm zamanlarda ama özellikle bu gece dilimizden düşürmemiz gereken duayı tesbih olarak da çekebiliriz.

“Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu’l–afve, fa’fu annî .
Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”

♥      ♥      ♥

Bu gece kadınsal hallerden dolayı müsait olmayan hanımların yapabileceği şeyler ise -ki bunları herkes yapabilir- salavat ve tövbe çekmek başta olmak üzere, yukarıdaki duayı bol bol okumak, dua etmek, evinizde varsa cevşen okumak.

♥      ♥      ♥

Bir de benim için önemli  bir husus var ki, çocuklarımıza Ramazan-ı Şerif’i, kandilleri, bayramları, cuma günlerini sevdirmeli, sevdirerek, heyecan duyacaklarını günler haline getirmeliyiz. Özellikle evladınız var ise yapacağınız çok güzel şeyler var. (Aslında bu kısmı Ramazan-ı Şerif’in başında yazmalıydım ama gündemimde olduğu halde nedense yazmayı unutmuşum.)

Ramazan hazırlıkları yaparken, mesela erzak, kuru yemiş alışverişinee çocuklarınızla beraber çıkın ve bu ayın öneminden, bereketinden, misafir ağırlamanın güzelliklerinden bahsedin. Her bahsedişinizde muhakkak Peygamberimiz Efendimiz’den örnekler verin. Evinizin salonunu çocuklarınızla beraber süsleyebilirsiniz, renkli el işi kağıtları, elektirikli ışıklarla -haşgeldin Ramazan-Şerif- yazabilirsiniz. Ne kadar mutlu olurlar tahmin edin..

Kandil ve bayramlarda mutlaka küçükde olsa hediyeler alıp, hem hediyeleşmenin sünnet olduğundan bahsedip, hem de bu gün ve gecelerin bereketi olduğundan bahsedersiniz, bir sonraki kandili, bayramı heyecanla bekleyecektir.

Ayrıca varsa en yakın arkadaşına, kuzenlerine çocuklarınızla birlikte küçük hediyeler alabilirsiniz. Hem hediyeleşmeyi öğrenecek, hem de hediye verdiği diğer çocuk da o güzel günden nasibini alırken, hafızına güzel bir anı daha ekleyecektir.

Akşam yemekten sonra ise beraber abdest alıp, tesbih çekip, dualar edip, Kur’an-ı Kerim okuyun. Bu tür küçük şeyler çocukları dine yaklaştırır ve ünsiyet kazandırır.

♥      ♥      ♥

Rabbim bu geceyi hakkıyla geçirip, affedilen kulları arasına katsın cümlemizi. Hayırlı, bereketli, dua aldığınız makbul kandiller..

 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

couk