ORUÇ NEDİR??

İLMİHAL BİLGİLERİ Yorum Yaz
[Bu fotoşopla yapılan reklam çok hoşuma gittiği için paylaşmak istedim.Yanlış anlamaya sebebiyet vermesin,kimsenin ibadetine karışmak bize düşmez lakin emril bil maruf nehyi-i anil münker(tebliğ) bize düşer..]
“Oruç sırf Benim rızâm için edilen bir ibâdettir. Onun mükâfatını da Ben veririm..”
Hadîs-i Kudsî

Oruç Nedir?

Oruç, imsak vakti dediğimiz ferc-i sâdık (ikinci fecir) zamanından güneşin batışına kadar geçen süre içinde hiçbir şey yememek, içmemek, cinsî muamelede bulunmamak demektir.


Oruç, kelime olarak, Farsçadan Türkçeye girmiş bir isimdir. Kelimenin aslı “ruze”dir. Türkçede “oruze” şeklinde kullanılırken, zamanla “oruç” hâlini almıştır. Arapçadaki karşılığı savm ve siyâm kelimeleridir.
Oruç tutmaya imsâk de denir. İmsâk, nefsi, meylettiği şeylerden uzak tutmak, onları yapmamak mânasındadır. İmsâkin mukabili iftar kelimesidir ki, oruç açmak, oruç bozmak mânalarına gelir.

Orucun Hükmü:

Oruç tutmak, İslâm’ın dayandığı 5 temel esastan birisidir. Aynı zamanda, İslâm şeâirlerinin de büyüklerindendir. Medine’de hicretten 1.5 yıl sonra, Şaban ayının 10. günü farz kılınmıştır. Farziyyeti, Kitab, Sünnet ve İcma’ ile sâbittir.

Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:

“Ey îman edenler! Sizden evvelki (ümmet)lere borç olarak yazıldığı (farz kılındığı) gibi, sizin üzerinize de Oruç tutmak yazıldı (farz kılındı).” (el-Bakare, 183).

Oruç da namaz gibi bedenî ibâdettir. Bu ibâdetin en başta gelen özelliği, insanları kötülüklerden alıkoyması, nefsin azgın istek ve arzûlarını gemlemesidir. Hadîs-i şerîf’te şöyle buyurulur:

“Oruç bir kalkandır (oruçluyu beşerî ihtiraslardan, kötülüklerden korur). Oruçlu kimse, cahillik edip kötü söz söylemesin. Oruçlu, kendisiyle dövüşmek, itişip dalaşmak isteyen kimseye, sadece ‘ben oruçluyum’ desin.”
Orucun insanı kötü meyillerden koruması sebebiyledir ki, Resûlüllah Efendimiz bekâr gençlere, şehevî hislerin baskısından kurtulmak için oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. Orucun şehevî duyguları teskîn ettiği, bugün ilmen de kabûl edilen bir gerçektir.
Oruç ayı geldiği zaman cem’iyette suç işleme nisbetinde umumiyetle bir düşüş görülür. kötülükler asgarî hadde iner. Buna mukabil hayır-hasenat çoğalır. Ferdler arasında candan bir kaynaşma ve muhabbet hâsıl olur. Karşılıklı yardımlaşma, dayanışma artar. Orucun bu içtimaî te’sirinin sebebini Resûlüllah Efendimiz şu hadîs-i şerîfleriyle beyan buyurmuşlardır:
“Oruç ayı Ramazan geldiğinde, Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve bütün şeytanlar da zincire vurulur.”
Orucun Allah katındaki büyük değer ve kıymeti, bir hadîs-i kudsîde şöyle belirtilir:
“İnsanoğlunun işlediği her hayır ve ibâdet(te) kendisi için (bir haz ve menfaat endişesi var)dır. Fakat oruç böyle değildir. Oruç sırf Benim rızam için edilen bir ibâdettir. Onun mükâfatını da Ben veririm.”
Diğer bir hadîs-i kudsîde ise şöyle buyurulur:
“Her iyiliğe karşı, 10 mislinden 700 misline kadar mükâfat vardır. Ancak orucun mükâfatı bu ölçünün dışındadır. Çünkü o Benim içindir. Onun mükâfatını ancak Ben veririm.”
Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, her hayır ve ibâdet için 10 haseneden 700 haseneye kadar belli bir sevab takdir edildiği halde, oruç için sevab miktarı hudutsuz tutulmuştur. Onun mükâfatını takdir etmeyi de, Allah Teâlâ meleklerine bırakmayıp kendi Zât-ı Akdesine saklamıştır. Bu yüzden mü’minler kıyâmet günü, tutmuş oldukları oruca karşılık, hiç ummadıkları miktarda büyük sevablar ile karşılaşabileceklerdir. Resûlüllah Efendimiz bu hususa şu şekilde işaret buyurmuşlardır:
“Oruçlunun iki sevinci vardır: Birisi, iftar vaktindeki (oruç açmak) sevinci; diğeri, Rabbine kavuştuğu zamanki orucu(nun mükâfatı) ile sevincidir.”
Oruç tutan kimselerin nâil oldukları yüksek fazilet ve şerefli mevkie bâzı hadîslerde şu şekilde işâret buyurulur:
“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyâmet gününde (Cennete) yalnız oruçlular girerler. Onlardan başka hiçbir kimse giremez. (Kıyâmet gününde) “Oruçlular nerede?” diye nidâ edilir. Oruçlular kalkıp girerler. Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık hiç kimse o kapıdan içeri giremez.”
“Allah’a yemin ederim ki, oruçlu ağzın açlık kokusu, Allah katında, misk kokusundan daha hoş, temiz ve daha sevimlidir.”
“Üç kimsenin duası reddolunmaz:
1 – İftar edinceye kadar oruçlunun,
2 – Adaletli devlet reisinin,
3 – Mazlumun.”
***
ORUCUN ŞARTLARI

Ramazan Orucu Kimlere Farzdır?

Bülûğa ermiş, aklı başında kadın ve erkek her müslümana, Ramazanda oruç tutmak bir kulluk borcudur ve farz-ı ayndır. Bülûğa ermemiş çocukların oruç tutması ise farz olmamakla beraber onları da namaz gibi, küçük yaşlardan itibaren yavaş yavaş oruç tutmaya alıştırmak, oruca heveslendirmek lâzımdır.

Yolcu ve hasta olanlara da oruç farzdır. Ancak Ramazanda tutmaları mecburî değildir. Çünkü Ramazan orucunun Ramazan içinde edâsının farz olması için, sıhhat ve ikâmet şarttır. Yolcularla hasta olanlara şeriatın izin ve ruhsatı vardır. Dilerlerse oruçlarını Ramazanda tutarlar, dilerlerse yolcular yolculuktan evlerine döndüklerinde, hastalar da iyi olduklarında gününe gün kazâ ederler.
Orucun Sıhhat Şartları Nelerdir?

Tutulan oruçların sahih olabilmesi için de iki şart vardır:
1. Niyet,
2. Kadınlar için hayız ve nifastan temizlik.

Niyet edilmeden tutulan oruçlar dînen muteber sayılmaz. Orucun sahih olabilmesi için niyet şarttır.
Nifas hâlindeki kadınlar (lohusalar) ile âdet gören kadınlar da bu halde iken ne namaz kılabilir, ne de oruç tutabilirler. Fakat bu halden kurtulduktan sonra, tutamadıkları oruçlarını gününe gün kazâ ederler. Namazlarını ise kazâ etmezler. Çünkü hayız – nifâs hâlinde kılınmayan namazların kazâsında meşakkat ve zorluk olduğundan Cenâb-ı Hak, lûtfuyla, kadınları bu borçtan afvetmiştir.

Oruç Tutma Vakti Ne Zamandır?

Orucun vakti, imsâk vakti dediğimiz fecr-i sâdık zamanından, akşam güneşin batışına kadar olan müddettir.
Orucun başlama ve bitme zamanı hakkında şübhe ile zannın hükümleri ayrıdır. Şöyle ki:

* Fecrin (imsâk vaktinin) başlayıp başlamadığında şübheye düşen kimse için, yiyip içmeyi terk etmek efdaldir. Bununla beraber yiyip içecek olsa, orucu sahihtir. Ancak sonradan, fecirden sonra da yiyip içtiği kesinlikle anlaşılırsa, orucu bozulmuş olur. Gününe gün kazâ etmesi gerekir.
* Oruçlu kimsenin, güneşin battığı hususunda şübhe içinde iken iftar etmesi helâl olmaz. İftar edip de sonradan işin gerçeği anlaşılmazsa, üzerine sadece kazâ lâzım gelir. Fakat güneşin batmasından evvel iftar ettiği sonradan kesin şekilde meydana çıkarsa, keffâret de lâzım gelir.
* Güneşin battığı zannıyla iftar eden kimse ise, sonradan güneş batmadan evvel iftar ettiğinin farkına varırsa, üzerine sadece kazâ lâzım gelir.
Demek ki imsâk vaktinin girip girmediğini iyice kestiremeyen kimse için, yeme içmeyi terkederek bir an evvel oruca başlamak ve güneşin battığını tam kestiremeyen kimse için de, hemen orucu bozmamak ihtiyat îcabıdır.
Cep ilmihali/Mehmet Dikmen

24 Yorum Yapılmış “ORUÇ NEDİR??”

 1. Düğme Bay'la BinbirçeşniHayat Says:

  papatyam harıkasın hele fotoshopla yapılana bayıldım cunku keyfı halde tutmayan ve bunu gözumuze gözumuze sokarak yapan okadar cok kişi varki..ateş senı cagırıyoooo hay allahım ya..bana bı sekılde yollasana bu resmı ya:)

  tık demeden okudum yazıyı çünkü bizim bile (öğretmenleri kastettim)arada bilgilerimizi tazelememiz lazım..

  hurmayı ne zaman ekledın benım blogrolumda gözukmedı yıne ya:( ellerıne saglıkkkk

 2. yosunbuka Says:

  lulucummm çok yaşa emi ne kadar güldürdü bu resim beni..süperdi süperrrrr:))))

 3. Hansa Says:

  Tabi tabi biz üzerimize düşeni yapalımda tutan tutar tutmayan tutmaz diimi…
  İlmihal gibisin papatya her soruya cevap saol canım yaa…

 4. disal Says:

  paylaşımın için teşekkürler lulum…

  bu ayda bu bilgiler iyi oldu….

  öpüyorum seni..

 5. nihal Says:

  Ben bu resmehayran kaldım.
  Çok güzel bir dizayn olmuş.
  Rabbim doğru yoldan ayırmasın.

  Gelelim aşağıdaki bombaya =)
  Harika olmuş Allah bu güzellikleri yemek için sağlık ve imkan versin.
  lezzetavcisi

 6. SARI PAPATYALAR Says:

  reklamın harika olmuş tutmayana lafımız yok ama biraz saygı istiyoruz 12dklık televizyon programında onca oruçlu insanın karşısında kupa kupa su içen ertuğrul özkök gibi sanki 12dkda susuzluktan ölecek bu bu halka saygısızlıktır reklamını onun gibilere gönderiyorum ATEŞ SENİ ÇAĞIRIYO

 7. Darwinist Says:

  Son derece abes ve sacma bir afis olmus…Ay gulelim diye koydum, isteyen tutar, kimseyi zorlamayiz demeniz de hic durust gelmiyor bana.

  Herkes oruc tutup tutmamakta ozgurdur, kimse siz tutuyorsunuz diye yedigini ictigini gizli tutmak, bu isi ‘gozunuze sokmadan’ yapmak zorunda da degildir…Sizin orucunuzdan tutmayana ne, neden ozel ihtimam gostersin ki size oruclusunuz diye?

 8. Papatya Prenses Says:

  Darwinist yaran o kadar büyükmüş ki baya bi alınmışsın.
  Ben bu resmi gülelim diye koyduğumu söyleMEdim,hoşuma gitti ve paylaşmak istedim dedim.
  İnsan ister müslüman olsun,ister yahudi,ister dinsiz,birbirine SAYGI göstermek zorundadır!
  Ben kalkıp gözümün içinde lıkır lıkır su içenlere vay efendim neden oruç tutmuyorsun gel bakim sen şöyle,sen varya sen cehennemde yancaksın oh olsun! demiyorum! Su içecekse gitsin evinde içsin. Kimse ibadeti beni ilgilendirmez.
  Ama şu da var ki her ne kadar her koyun kendi bacağından asılsa da saçtığı koku herkesi rahatsız eder.

  Hiç kimse kadar olamıyorsak bile Osmanla zamanında ki Yahudiler kadar olalım! Bırakın koca koca insanları yahudiler ramazan ayında çocuklarına bile dışarda hiç birşey yedirtmezdi!
  Siz ve sizin gibiler ona buna çamur atacağınıza biraz bilgili olun,açık görüşlü olun.

  Ayrıca rahatsızzan sakın bir daha siteme gelme!

 9. çiLekLisüt Says:

  darwinist git sen maymunlarınla oyna canım oruç tutmayı da bize bırak ok.?

  Kimsenin senin orucuna ihtiyacı yok hele ki Allah’ü Tealanın hiç.. Sen kendini ne sanıyorsun ki aciz bir varlıksın bir parça meniden “yaratıldın” ve şimdide kalkmış dünyayı, güneş sistemini, denizleri, atmosferi ve tüm canlıları yaratan Allah’a kafa tutuyorsun :))) Çok komiksin ya valla.. Seninki neye benziyo biliyo musun? Minik bi solucanın Fil sürüsüne kafa tutmasına :))) Ahh canım benim..

  Umarım Allah’ın verdiği aklı artık kullanabilirsin..

 10. Darwinist Says:

  Neden evinde icsin suyunu insanlar,sirf oruc tutan birine giciklik olsun diye yapmiyorlarsa istedikleri yerde icerler!! Tutmayanlar diyor mu tutanlar gitsin evinde otursun, yemek yiyenleri gormesin diye? Asil acikgorusluluk budur iste.

  Korkudan tir tir titreyerek de blogundan cikiyorum bu arada, aman kizma!!

 11. Papatya Prenses Says:

  açık görüşlülüğünü yiyim senin be. sen suyunu evinde içip dışarı çıkabilirsin. ama oruçlu insan orucu evde bırakıp dışarı çıkmaz.
  benim bloğumda diil git Rabbimizin huzurunda tirtir titre!

 12. pelin Says:

  Aklım huramada kaldı ama ,şimdi karnım tok,yoksa işim fenaydı :)
  Oruç ile ilgili yazı ve reklam çok güzel..
  Bereketli iftarlar…

 13. ARZUMCUM Says:

  ALLAH razı olsun canım.öncelikle çok faydalı ve güzel bir paylaşım.resimde hoş ama inşallah o ateş bizi çağırmıyordur.RABBİM ibadet ve amellerimizi kabul eylesin.

 14. Leyla Poyraz Says:

  Canım yaaaa..
  muhteşem bir yazı,muhteşem bir reklam..gönlüne sağlık bizimle paylaştığın için…hurmalarda ye beni ye beni diye bağırıyorr…

 15. sofraozlemi Says:

  yaa ben ateş seni çağırıyor cümlesinden tırstım galiba..ama güzel uyum..yazı çok bilgilendirici olmuş canım saol..

  yorumlarda en güzel cevabı verdiğin için seni tebrik ve tastik ediyorum hayatım:)
  öptüm cicişim.

 16. Halenze Özlem Says:

  afiş çok komik,darwinist amca veya teyze neden dertlendi ki bööle maymunlara oruç farz olmadığı gibi heryerde yiyip içip çıkarabilirler. korkmasın doğal hayatına devam etsin.

  Aç insanın karşısında bir şey yiyip içmek sadece müslümanlığa değil insanlığa sığmaz.

 17. SARI PAPATYALAR Says:

  DÜZELTMEN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM YAZININ HAT OLMADIĞINI BİLİYORDUM AMA ADINI BİLMİYORDUM DÜZELTECEĞİM SEVGİLER

 18. hdidem95 Says:

  allah için yapılan tek ibadet oruç ister tutarlar ister tutmazlar her koyun kendi bacağından asılır demi canım:) sevgiler

 19. Hansa Says:

  ooo karışmış buralar papatya darvinizmi sal doğal ortamına gitsin…

  darvinizm sende bulaşma bahçemizin nadide çiçeğine git işin gücün yokmu açlıktan ölür mölürsün yemeğini ye suyunu iç muzunu filan soy aaa ne işin var buralarda hadi canım hadi taksim meydanına yada bildiğin daha kalabalık bi yer varsa oraya herkes görücek yaa …

 20. Düğme Bay'la BinbirçeşniHayat Says:

  SEVGILI PAPATYAM,HALENZE,ÇİLEKLİ SÜT,HANSA.SARI PAPATYA….CANIM ARKADASLARIM…OSMANLI SOYUNDAN OLDUGUNUZ ECDADINIZIN KEMIKLERINI SIZLATANLARDAN OLMADIGINIZ ACIKCA BELLİ….DEDIGINIZ GIBI DARVINIZMİ DOGAL ORTAMA SALIN GITSIN EHEHEHEHHE….MAYMUN NE YAPSA YERIDIR..BENDE ARKADASLARIMIN SÖZLERININ ALTINI ÇİZİYORUM..

  EVREN KARŞISINDA ACİZ BİRİNİN İSYANI FARENIN FİLE OLAN ISYANI GIBIDIR HAKIKATEN…ZATEN DEMIYORMU RABBIM;”BİLSELERDİ YAPMAZLARDI”…”DÜŞÜNSELERDİ YAPMAZLARDI…” INSAN OLAN AZICIK DÜŞÜNECEK..ERTUGRUL ÖZKÖK GİBİ NURSUZLARIDA RABBIME HAVALE EDIYORUM..RABBIM ÇARÇABUK HESAP GÖRENDIR..GUN YAKINDIR ZATEN..HAYAT HEMEN GECIYOR YAPTIKLARIMIZ YANIMIZA KALIYOR…SEVGILER

 21. yosunbuka Says:

  arkadaşlar ertuğrul özkök ne anlatıyordu ki izleme gereği duydunuz..değiştirin kanalı gitsin..zamanınmızı nasıl harcadığımızdan da sorumluyuz ya..ondan diyorum..

 22. Aysultan... Says:

  Canım cicişim benim çok güzel bilgiler paylaşmışsın bizlerle sana yakışanı yapmışsın,ayrıntılarda boğulan ortalık karıştırıcı,mikserlerede (ayarı epeyce bozuk bir mikser be ama…) kafamızı takmaya değmez sadece Rabbimden onlar için hidayet dileyelim.
  ” kimse siz tutuyorsunuz diye yedigini ictigini gizli tutmak,bu isi ‘gozunuze sokmadan’ yapmak zorunda da degildir..” ne kadar aciz bir cümle (kendini bile düşünmekten aciz…)
  Darwinist efendi Asıl açık görüşlülüğün ne demek olduğunu bilmiyorsan susarsın SENİ ADAM SANIRLAR en azından :))

 23. Safiye Says:

  oruç ahh oruçç valla öğrencilere boğaz çatlatırken allah affetisn zor oluyor :((

 24. PAPATYA PRENSES’iN DÜNYASI » Hoşgeldin Yâ Şehr-i Ramazan -2009- Says:

  […] Oruç Nedir? […]

Yorum Yaz

 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

couk